Stavparkett

Stavparkett

Vi lägger dagligen stavparkett i olika mönster. Vanligast är fiskbensmönstret , Fiskbensparkett.

Erbjudande på Fiskbensparkett. Just nu!  Sänkt pris på installationen!

Stavparkett var i århundraden den vanligaste golvtypen i Europas borgarbostäder. Även i Sverige har stavparkett och slottsgolv fina traditioner. Under mitten av 1900-talet blev stavparkett ett alltmer självklart val även för enklare privatbostäder. Vi lägger Stavparkett i fiskbensmönster (fisbensparkett) Stilmässigt står massivparkett också över modets växlingar. Träets naturliga skönhet mognar och fördjupas med åren. Ett äkta parkettgolv är en utpräglad del av byggnaden, och inte av inredningen. I stället för byte kan det förnyas otaliga gånger. På så sätt behöver inte husets ursprungliga arkitektoniska helhet, dess integritet rubbas.

Önskad Pris på Direkten?  Offert förfrågan

Stavparkett kan spikas eller limmas. Limma kan man göra på ett fast och plant underlag, t ex flytspacklad betong. Fördelen är att man sparar utrymme på höjden då man slipper bygga upp ett undergolv.

Spikning ställer högre krav på underlaget: det måste bestå av brädor eller hård skiva, t ex Plyfa. Ett gammalt brädgolv kan alltså tjäna som undergolv för spikning, om det är tillräckligt plant. Ett spikat parkettgolv har bättre svikt och är därmed skonsammare för rygg och benstomme, än ett limmat golv direkt på betong.

Vår rekommendation är att man lägger en skiva i botten för att sedan limma eller spika stavparketten i den, detta ger ett golv som är skönt att gå på i många år.

100 år gammalt golv

Ett äkta parkettgolv kan ligga kvar under husets hela livslängd. Det hinner mogna och åldras med byggnaden och så småningom skänka samma glädje åt framtida brukare som vi idag känner när vi kan beträda ett hundra år gammalt stavparkett golv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *