BESIKTNING AV GOLV

BESIKTNING AV GOLV

Vi utför GBR besiktning av trägolv och golvslipning. Kontakta oss för mer info.

Generellt gäller:

  • Berörda parter bör närvara vid besiktningen
  • Golvet bör vara fritt från utlagda markeringar av anmärkningar
  • Besiktning ska i allmänhet ske stående
  • Besiktningen ska utföras vid normal belysning och ljusinfall